سولار سنج  Tenmars TM-206
LCD 2/1و 3 دیجیتی با ماکزیمم قابلیت خواندن عدد 2000
اندازه گیری میزان تابش خورشید
واحدها: W/m2 (وات بر متر مربع) یا BTU
ماکزیمم، مینیمم و نگهداری داده
قابل استفاده در هواشناسی، کشاورزی، آزمایشگاه های فیزیک و اپتیک، اندازه گیری تابش خورشید، اندازه گیری میزان انتقال خورشید، تعیین پنجره های با عملکرد بالا، اندازه گیری شدت نور برای پنجره های خودرو
ابعاد: 130*55*39 mm (L*W*H)
وزن: تقریبا 150 g

 

 

 

 

 

The Science of Nondestructive Testing

Elcometer inspection Equipment

colorimeter FRU

 FRU

manufacturer of colorimeter

exclusive agent

 

 

 

Flaw Detectors

Flaw Detectors:

STARMANS DIO 1000 SFE

STARMANS DIO PA

SONATEST D50-D10-D20

SIUI

Contact us

 ADD : 840/5 No 39 Sq Farjam St Reaslat Sq Tehran Iran

info@ppkgroup.co
 sales@ppkgroup.co
www.ppkgroup.co

 Telefax  :  +982177130687-8

+982177228679

JoomShaper