بادسنج هات وایر GT8911


admin مارس 18, 2021 دقیقه مطالعه
بادسنج هات وایر GT8911

بادسنج هات وایر GT8911

بادسنج هات وایر GT8911 یک ابزار حرفه ای برای اندازه گیری سرعت باد ، دما است. برای اندازه گیری سرعت باد در محیط های مختلف مانند مهندسی اندازه گیری سرعت باد ، کنترل کیفیت و کنترل سلامتی طراحی شده است. این در اندازه گیری سرعت باد برای موارد مختلف مانند کارخانه ها ، مدارس ، دفاتر ، مسیرهای حمل و نقل ، خانواده ها و غیره استفاده می شود.

Hot Wire Anemometer GT8911

Hot Wire Anemometer is a professional instrument for measurement of wind speed, temperature. It is designed for wind speed measurement in various environments, such as wind speed measurement engineering, quality control, and health control. It is applied in wind speed measurement for various occasions like factories, schools, offices, transportation routes,families, etc.

 

1.Wind speed Range

Unit Wind speed Range Resolution Lowest Point of start value Accuracy
m/s 0.0~30.0 0.01 0.3 ±3%±0.1
Ft/min 0.0~5904 0.01/0.1/1 60 ±3%±20
Knots 0.0~58.3 0.01 0.6 ±3%±0.2
Km/h 0.0~108.0 0.01 1 ±3%±0.4
Mph 0.0~67 0.01 0.7 ±3%±0.2

2.Wind flow range
CFM:0-999900 ft³ /min
CMM:0-999900m³ /min

Unit Range Resolution Area
CFM(FT³ /MIN) 0-999900 0.001-100 0.001-9999ft²
CMM(M ³/MIN) 0-999900 0.001-100 0.001-9999m²

3.Wind Temperature:
(1) Temperature Range

Unit Scale Resolution Accuracy
0~45 0.1 ±1.0℃
32~113 0.18 ±1.8℉

4. Power supply : 3.7V lithium-ion batteries
5. Dimensions:
Meter :73x38x194mm
Vane: 74x35x2100mm(After lengthening)

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه